พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ในรูปแบบ Excel ณ ปีปัจจุบัน_24_01 226 recent views

    เป็นข้อมูลจุดความร้อน ในประเทศไทยที่วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม ในระบบ MODIS ที่ผ่านการประมวลผลร่วมกับข้อมูลขอบเขตการปกครอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดเก็บในรูปแบบ Excel...
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 26 สิงหาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).