• บุคลากรโรงเรียนสาธิต 2337 total views 78 recent views

  บุคลากรโรงเรียนสาธิต หมายถึง บุคลากรทุกคนของโรงเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งหมด จำแนกตามชื่อโรงเรียน ระดับช่วงชั้นการสอน...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 23 เมษายน 2567
 • รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา 3040 total views 115 recent views

  รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงอื่น เช่น กระทรวงวัฒนธรรม ,...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 23 เมษายน 2567
 • จำนวนสถาบันอุดมศึกษา 2562 total views 94 recent views

  สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
  สำนักงานปลัดกระทรวง 23 เมษายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).