พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน

กรองผลลัพธ์
  • พื้นที่น้ำท่วมรายวัน จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 40 recent views

    เป็นข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมในประเทศไทยที่วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ปัญหาจากน้ำท่วม
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 30 มิถุนายน 2565
  • ภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประมวลผลพื้นที่น้ำท่วม 49 recent views

    เป็นข้อมูลจากดาวเทียมในระบบ Active Sensor ซึ่งยังไม่ผ่านกระบวนการปรับแก้ความถูกต้องของข้อมูลเชิงตำแหน่ง จัดเก็บในรูปแบบ Raw Data ใช้เป็นข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบประมวลผลพื้นที่น้ำท่วม
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 23 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).