ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
หลักสูตร
วันที่เริ่มต้นสร้าง 10 เมษายน 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 เมษายน 2566
สร้างในระบบเมื่อ 10 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 เมษายน 2566