ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2562
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2565
การจัดจำแนก ระดับการศึกษา
หน่วยวัด คน
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 เมษายน 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 10 เมษายน 2566
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 10 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 เมษายน 2566