พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: มหาวิทยาลัย นักศึกษา กำลังศึกษา หลักสูตร

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา 142 recent views

    ชื่อรายการของข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา / ข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
    สำนักงานปลัดกระทรวง 27 พฤษภาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).