พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: กระแสน้ำ

กรองผลลัพธ์
  • รายงานสถานภาพทางทะเล ในรูปแบบ 1 Page_32_01 68 recent views

    ข้อมูลสรุปสถานภาพทางทะเล วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง และภาพถ่ายจากดาวเทียม จัดเก็บในรูปแบบ รูปภาพ ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสถานภาพทางทะเล และบริการประชาชน
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 26 สิงหาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).