พบ 4 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attributions รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
 • สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 173 recent views

  ข้อมูลรายชื่อและที่อยู่ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด มหาวิทยาลัยของรัฐ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ วิทยาลัยชุมชน 1. มหาวิทยาลัยของรัฐ...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 27 ตุลาคม 2565
 • ห้องปฏิบัติการทั่วไป 196 recent views

  ข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  สำนักงานปลัดกระทรวง 21 มกราคม 2565
 • สาขาวิชาใน SCIUS-FORUM 179 recent views

  สาขาวิชาใน SCIUS-FORUM
  สำนักงานปลัดกระทรวง 21 มกราคม 2565
 • นักวิจัย 199 recent views

  ข้อมูลนักวิจัย
  สำนักงานปลัดกระทรวง 21 มกราคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).