พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XLSX แท็ค: นักศึกษา

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา 140 recent views

    ชื่อรายการของข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา / ข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
    สำนักงานปลัดกระทรวง 28 พฤษภาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).