พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: GeoTIFF

กรองผลลัพธ์
  • ภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประมวลผลพื้นที่น้ำท่วม 48 recent views

    เป็นข้อมูลจากดาวเทียมในระบบ Active Sensor ซึ่งยังไม่ผ่านกระบวนการปรับแก้ความถูกต้องของข้อมูลเชิงตำแหน่ง จัดเก็บในรูปแบบ Raw Data ใช้เป็นข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบประมวลผลพื้นที่น้ำท่วม
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 23 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).