พบ 6 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานปลัดกระทรวง หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: สถาบันอุดมศึกษา แท็ค: มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).