พบ 6 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สถาบันอุดมศึกษา หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: มหาวิทยาลัย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).