พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: มหาวิทยาลัย นักศึกษา

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา 79 recent views

    ชื่อรายการของข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา / ข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
    สำนักงานปลัดกระทรวง 2 มิถุนายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).