ภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประมวลผลพื้นที่น้ำท่วม

เป็นข้อมูลจากดาวเทียมในระบบ Active Sensor ซึ่งยังไม่ผ่านกระบวนการปรับแก้ความถูกต้องของข้อมูลเชิงตำแหน่ง จัดเก็บในรูปแบบ Raw Data ใช้เป็นข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบประมวลผลพื้นที่น้ำท่วม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ณัฐิวุฒิ ขำแข
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ภาพถ่ายดาวเทียม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล GeoTiff
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล สามารถสอบถามรายละเอียดการขอใช้ข้อมูลได้ที่ฝ่ายบริการข้อมูล โทรศัพท์ 02-141-4569 E-mail [email protected] https://gistda.or.th/news_view.php?n_id=2356&lang=TH
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://gistda.or.th/news_view.php?n_id=2356&lang=TH
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2565
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม 2565
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 23 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 23 มิถุนายน 2565