พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: PDF,CSV

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลสภาพอากาศในรูปแบบ pdf, excel ณ ปีปัจจุบัน_52_01 208 recent views

    เป็นข้อมูลการตรวจวัดสภาพอากาศ ที่ผ่านการประมวลผลปรับแก้ความถูกต้อง จัดเก็บในรูปแบบ PDF,Excel ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลสภาพอากาศ และบริการประชาชน
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 26 สิงหาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).