พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: HDF

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูล Raw Data จุดความร้อน_23_01 200 recent views

    เป็นข้อมูลต้นทางจุดความร้อน ในประเทศไทยที่วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม ในระบบ MODIS จัดเก็บในรูปแบบ Raw Data ใช้เป็นข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบประมวลจุดความร้อน
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 26 สิงหาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).