พบ 12 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานปลัดกระทรวง รูปแบบ: CSV แท็ค: มหาวิทยาลัย ระดับการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).