พบ 4 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานปลัดกระทรวง รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สถาบันอุดมศึกษา

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).