พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานปลัดกระทรวง ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: สถาบันอุดมศึกษา แท็ค: มหาวิทยาลัย เอกชน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).