พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานปลัดกระทรวง รูปแบบ: api ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: มหาวิทยาลัย ระดับการศึกษา

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).