พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: นิสิต นักศึกษา แท็ค: มหาวิทยาลัย นักศึกษา กำลังศึกษา

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา 109 recent views

    ชื่อรายการของข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา / ข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
    สำนักงานปลัดกระทรวง 31 พฤษภาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).