พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: SHP ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน

กรองผลลัพธ์
  • พื้นที่น้ำท่วมรายวัน จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 40 recent views

    เป็นข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมในประเทศไทยที่วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ปัญหาจากน้ำท่วม
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 30 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).