เครื่องมือวิทยาศาสตร์

รายการข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการ

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Purpose เพื่อให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
Source URL http://stdb.most.go.th/equipment
Version 1.0
Author นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์
Author Email นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์
Maintainer นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษ
Maintainer Email นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษ
Update Frequency Interval 1
Update Frequency Unit Month(s)
Data Sources
Source Format
Privacy Level 1 - Public Data
Access Group บุคคลทั่วไป, ผู้ดูแลห้องเครื่องมือ, ผู้ดูแลระบบส่วนภูมิภาค ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง
Declassification